Velkommen til Oppvekstportalen

Ny søknad/bytte av barnehage eller SFO
For å legge inn søknad om plass vel du Barnehage eller SFO i menyen over.
Du skal ikkje logge inn for å søkje plass/overflytting, men du må ha e-post, fødselsnummer, mobilnummer.

Innlogging
Innlogging skjer via ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass)
Les meir om ID-porten her: Informasjon om ID-porten

Du må logge inn for å:
Endre/slette søknad
Følge saksgangen til søknaden
Svare på tilbod om plass
Seie opp eksisterande plass
Søkje om å endre eksisterande plass/opphaldstid

SØKNADSFRISTAR:
Søkje overflytting/endre plasstype: 15. februar
Hovudopptak barnehage: 1. mars
Hovudopptak SFO: 1. april