Velkommen til Oppvekstportalen

Ny søknad eller endre type plass i barnehage eller SFO
Dersom du er folkeregistrert i Ørsta kommune er det viktig at du loggar deg inn før du søkjer om plass i barnehage/SFO. Dette for å kontrollere at opplysningane som er registrert på deg og din familie er rette, og for å kunne legge til rett kontaktinformasjon (tlf og epost).

Innlogging
Innlogging skjer via ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass)
Les meir om ID-porten her: Informasjon om ID-porten

Dersom du ikkje kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikkje har norsk personnummer eller dersom du ikkje er ikkje er folkeregistrert i Ørsta kommune), kan du søkje utan å vere innlogga.

Du må logge inn for å:
Endre/slette søknad
Følge saksgangen til søknaden
Svare på tilbod om plass
Seie opp eksisterande plass
Søkje om å endre eksisterande plass/opphaldstid

SØKNADSFRISTAR:
Søkje overflytting/endre plasstype: 15. februar
Hovudopptak barnehage: 1. mars
Hovudopptak SFO: 1. april